Wyliczanie szkody całkowitej

Zasadniczo szkodę całkowitą z OC wylicza się na podobnej zasadzie co AC. Jest drobna różnica. Z OC sprawcy szkoda może być naprawiona do 100% wartości pojazdu. Czyli tak na dobrą sprawę możemy ubiegać się o 100% wartości pojazdu, jednak koszty powyżej musimy pokryć sami. Wynika to z tego, że w OC ubezpieczyciel musi naprawić uszkodzone mienie do stanu z przed szkody.

Szkoda całkowita - uszkodzenie pojazdu, w takim stopniu, że przewidywane koszty jego naprawy wg systemu kalkulacji szkód Audatex lub Eurotax, bądź w autoryzowanej stacji obsługi, z VAT-em albo bez VAT-u w zależności od sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia i bez stosowania potrąceń z tytułu amortyzacji części przekraczają 70% wartości rynkowej.

Odszkodowanie ustala się na podstawie wartości rynkowej pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania, pomniejszonej o wartość pozostałości. Wartość pozostałości to suma wartości elementów i zespołów pojazdu posiadających wartość handlową. Czyli ujmując to prościej: dostajemy: wartość pojazdu minus wartość tego co zostało. Jako klient dostajemy do ręki taką kwotę.
Jak się ustala wartość tego co zostało? Jeżeli da się wyliczyć to robi to rzeczoznawca. Jeżeli na da się pojazd może być wystawiony na aukcję. Najwyższa wartość uzyskana z aukcji to kwota pozostałości. Najczęściej ubezpieczyciel przekazuje dane oferenta byśmy mogli sprzedać wrak.

Wzór na szkodę całkowitą
P - pozostałości
W- wartość rynkowa pojazdu w dniu zdarzenia
Sc - kwota wypłacana klientowi
Sc=W - P