Oznaczenia na oponie

Oznaczenia na oponie
1. Producent opony (marka)
2. Oznaczenie rzeźby bieżnika / typ opony
3. Szerokość opony w przekroju poprzecznym w mm
4. Stosunek wysokości opony do jej szerokości w %
5. Opona radialna
6. Średnica felgi w calach
7. Wskaźnik ciężaru opony
8. Indeks prędkości
9. Tubeless (opona bezdętkowa)
10. DOT Data produkcji (XX = tydzien, X = rok, < = 9. dekada)
11. Wskaźnik zużycia (Tread Wear Indicator) (1,6 mm)
12. Dodatkowe oznaczenia dla opon ze zwiększonym ciężarem
13.Wskazówka dla oznaczenia przydatności opon w okresie zimowym w przypadku opon zimowych i całorocznych

Żródło: Reifenfibel, 1.Wydanie 1999, Szwajcaria
Copyright by Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli


Rozmiar opony (Żródło: ADAC)
Techniczne wykonanie ogumienia ustanawia paragraf 36 StVZO. Opony do samochodów osobowych są znormalizowane odpowiednimi europejskimi przepisami ECE-R 30. Dotyczy to w szczególności napisu na ścianie bocznej opony. Informuje on o najważniejszych parametrach opony. Pośród tych informacji zestawiono najważniejsze wskazówki dla kierowcy - norma wymaga ponadto dalszych określeń, takich jak nazwa producenta (1) i typ opony (2).

Szerokość opony (3)
Podaje się ją w milimetrach (np. 175 mm). Przy tradycyjnych oponach do samochodów osobowych szerokość w przekroju poprzecznym osiąga od nominalnych 125 milimetrów (np. 125/80 R12) do ok. 335 milimetrów (np. 335/30 R19). Szerokości wzrastają przy tym co 10 milimetrów. Specjalne opony o nowym systemie (np. opony Dunlop TD lub też Michelin TRX i TDX) mają inną szerokość w milimetrach. Szerokości te osiągają wymiar od 160 mm do 24 mm. Rzeczywista szerokość, uwarunkowana tolerancją produkcyjną, odbiega często nieznacznie od nominalnych parametrów i zmienia się o kilka milimetrów w zależności od producenta. Poza tym jest też zależna od szerokości felgi, na której montowana będzie opona. Norma zezwala na montowanie większości opon na felgach o różnej szerokości. Różnice te powodują, iż w określonych pojazdach wolno montować tylko opony określonych producentów (oznaczenie marki) lub jedynie w kombinacjach z określonymi felgami. W takich przypadkach wyłącznie takie opony zapewniają bezpieczeństwo jazdy (również podczas skrętu lub przy resorowaniu). Również używanie łańcuchów śnieżnych może być zależne od określonych fabrykatów i szerokości felg. Należy tutaj przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi pojazdu.

Stosunek wysokości do szerokości (seria  ....../50, /60, /70, /80 (4)
Chodzi tutaj o stosunek wysokości do szerokości przekroju poprzecznego opony w procentach. /50 oznacza, że wysokość opony jest w połowie tak duża jak szerokość opony. Coraz niższe liczby oznaczają, że bok opony będzie coraz niższy - typowy przypadek przy sportowych samochodach osobowych (225/45...). Wyjątek: Przy oponach z serii 80- i 82- oznaczenie ".../80" nie było w powszechnym użytku -  dlatego w starszych instrukcjach obsługi znajdziemy jeszcze oznaczenie "155 R 13". Przy zakupie opony odpowiada to oznaczeniu "155/80 R 13".


Budowa opony (5)
Litera "R" oznacza oponę radialną, czyli taką, w której włókna osnowy, ułożone w warstwy tworzące korpus opony, biegną promieniowo w poprzek opony. Do lat 60-tych w standardzie była opona diagonalna. Produkuje sią ją tylko w wyjątkowych przypadkach (np. dla samochodów starszej daty) i nosi ona określenie "D" lub "-" zamiast "R". Wskazówka: Na wszystkie koła samochodu powinno sią zakładać opony charakteryzujące się tą samą budową. Ogumienie mieszane - a więc diagonalne i radialne - jest, w myśl StVZO § 36, niedopuszczalne.

Średnica felgi (6)
Średnicę felgi podaje się diagonalnie od brzegu do brzegu felgi, wielkość podawana jest zazwyczaj w calach. Zwykle wielkości osiągają od 10 " do 20 ". W przypadkach opon Dunlop TD jak również Michelin TRX, TDX lub systemu PAX - Michelin średnice felgi podaje się w milimetrach. Obiegowa średnica rozciąga się od 315 do 440 milimetrów.

Wskaźnik obciążenia (Load Index LI) (7)
Jest to oznaczenie możliwego obciążenia opony. Każdej wartości LI, przedstawionej w znormalizowanej tabeli, przyporządkowane jest określone obciążenie opony przy podanym ciśnieniu powietrza. Przykład: "85" = 515 kg. Zamontowane opony muszą posiadać conajmniej taki indeks LI, jaki podany jest w instrukcji obsługi pojazdu. Wyższe wartości LI są dopuszczalne. Dodatkowe oznaczenie "reinforced": (12) odnosi się do opon ze szczególnie dużym obciążeniem (małe autobusy, transportery, vany, samochody terenowe). Decydujące znaczenie ma w tym przypadku również (odpowiednio wysokie) oznaczenie obciążenia.

Li
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
kg
272
280
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
387
400
412
425
437
450
462
475
487
500
515
530
545
560
580
600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800
825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060
1090
1120


Symbol prędkości (inaczej GSY lub "Speedindex") (8)
Jest to litera znamionująca największą dopuszczalną prędkość opony. Literom przyporządkowane są następujące katergorie prędkości (przedstawiono tutaj najpopularniejsze GSY dla samochodów osobowych).

GSY
M
N
P
Q
R
S
T
U
H
V
W
Y
ZR
Km/h
130
140
150
160
170
180
190
200
210
240
270
300
>240
Kierunek jazdy
Na oponach o szczególnej rzeźbie bieżnika, przeważnie na ścianie bocznej opony, znajdują się określenia takie jak "obrót", "kierunek obrotu", "wytyczna". W kombinacjach ze strzałką wskazują one obrót. Przy zakładaniu opon należy ściśle przestrzegać podanego kierunku obrotu.

Tubeless ("Bezdętkowa") (9)
Opony do samochodów osobowych są zwykle oponami bezdętkowymi. Zakładanie dętki jest nie tylko zbędne, ale, z małymi wyjątkami, również niedopuszczalne. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do producenta opon. W wypadku uszkodzenia opony, na skutek którego dojdzie do utraty powietrza, powinno się ją traktować tylko jako środek zastępczy.

Data produkcji (10)
Dotychczasowy system kodujący: ostatnie trzy cyfry tzw. numeru  "DOT" wskazywały datę produkcji (dwie pierwsze pozycje oznaczały tydzień kalendarzowy roku produkcji, ostatnie liczby to końcowe cyfry roku). Przykład: 409= 40 tydzień 1999 roku. To, że mamy do czynienia z latami 90-tymi wyznacza mały trójkąt (na prawo obok liczby składającej się z trzech cyfr). Nowe oznaczenia od 1.1.2000: teraz numer DOT jest liczbą 4-cyfrową. Np. 0100= 1 tydzień 2000 roku.

Wskaźnik zużycia (Treadwear Indicator , "TWI") (11)
Na stronie pojawia się wielokrotnie skrót "TWI" (inne oznaczenie jest również możliwe). Jeżeli prześledzimy kierunek strzałki, to zauważymy że w tym zakresie rzeźba bieżnika nie jest zupełnie wgłębiona. Powód: w wypadku zużytego bieżnika aż do ustawowo dopuszczalnego 1,6 mm można wyraźnie rozpoznać te miejsca na powierzchni, granica zużycia jest wówczas osiągnięta. Nie powinno się dopuszczać do takiej sytuacji, gdyż, jak sprawdzono, już poniżej ok. 3mm zmniejsza się przyczepność opony, w szczególności przy wilgotnej nawierzchni!

M+S (opony zimowe/opony całoroczne) (13)
Opony zimowe posiadają następujące oznaczenie: "M+S" lub inne temu podobne. Nie tylko chodzi tutaj o określony typ opony ze specjalnymi właściwościami odnośnie eksploatacji zimą. Ma to również związek ze szczególnymi regulacjami dotyczącymi wymaganej klasy prędkości.

Szczególne uwarunkowania w niektórych państwach:
Jeżeli (zgodnie z oznaczeniem) zaleca się użycie "zimowego wyposażenia" to znaczy, że opona musi być wyposażona w symbol "M+S". Szczególnie w Austrii  wymaga się głębokości conajmniej 4 mm - w przypadku niewielu bieżnikow uchodzą takie opony za letnie. W Niemczech nie ma co prawda takiego przepisu, ale poniżej 4 mm przydatność zimowa opony jest rzeczywiście bardzo ograniczona.

Oznaczenia kontrolne "E":
Oznaczenie "ECE" pojawia się jako E lub e i potwierdza zgodność z europejską normą (ECE- R 30). Zdjęcie 6: zaznaczona liczba "12" wskazuje na Austrię jako na kraj przeprowadzający kontrolę. Ważne: Począwszy od daty produkcji 1.10.98 (40. tydzień 98, odpowiada numer DOT 408) takie oznaczenie na ścianie bocznej opony jest w Europie obowiązkowe. Wobec tego nie wolno zakładać opon produkowanych po 1.10.98,  które nie posiadają oznaczenia kontrolnego. W ramach głównego przeglądu zostałoby to uznane jako "poważny brak".

Opony bieżnikowane
Oznacza się je "R", "retread" lub "retreaded". Data bieżnikowania podawana jest w ten sam sposób co data produkcji nowych opon.
Jakie jest dopuszczalne odchylenie od danych zawartych w instrukcji obsługi. Odbiegając od zasady, że określenia w instrukcji obsługi i na oponie muszą się ze sobą zgadzać. Obowiązują następujące wyjątki:


POZOSTAŁE OZNACZENIA SPOTYKANE NA OPONACH


OZNACZENIE

OPIS

"E" znak kontroli

Znakiem „ECE“ producent potwierdza, że przy produkcji opony stosował się do europejskiej regulacji ECE R30. Widoczne jest to przez wybite na oponie „e” lub „E”. Stojąca obok cyfra określa kraj, w jakim opona była sprawdzana pod kątem zgodności z tą normą.

* po marce opony

Opony oznaczone * są produkowane do samochodów BMW.

* przed marką opony

Gwiazdka znajdująca się przed nazwą producenta oznacza, że chodzi tu o oponę, która w przyszłości nie będzie produkowana. Możliwa jest tutaj także starsza data produkcji (DOT).

A

Opony oznaczone literką A są produkowane do samochodów Audi.

A/T

all terrain – opona do jazdy w terenie i po szosie

Antriebsachse

oś napędowa

Auflieger

opona do specjalnych naczep samochodów ciężarowych

Auslauf

Oznacza, że ta opona nie będzie w przyszłości produkowana. Możliwa jest tutaj także starsza data produkcji (DOT).

Baustelle

opona do eksploatacji na placu budowy

Bespikebar

oponę można opcjonalnie wyposażyć w kolce (spikes)

brak oznaczenia E

Opona nie może być używana w krajach Unii Europejskiej. Tylko do celów wyścigowych lub na eksport.

BSW

Black Sidewall - czarny bok opony (w oponach Continental)

C-Decke (samochody dostawcze)

Wzmocniona opona do samochodów dostawczych. Tyre24 nie rozróżnia w przypadku C-Decke pomiędzy użytkowaniem w sezonie zimowym i letnim. Dlatego szukaj zawsze np. : L19514C.

CD

Opony produkowane w Chinach.

Cord

Opony oznacone Cord są przeznaczone dla samochodów Marki Daimler-Chrysler.

DA-Decke (Blem)

DA-Decken (Blem) to opony II gatunku bez wad technicznych, które mają 100% gwarancji producenta!

Demo/Demontage

Opony które były już zamontowane, np. w nowych samochodach, ale używane max. 50 km.

DOT

Oznaczenie daty produkcji. Aby określić wiek opony, wyciska się na boku opony datę produkcji (patrz obrazek).W ciągu dziesięcioleci sposób przedstawiania daty produkcji zmieniał się. Opony wyprodukowane przed rokiem 1980 byly oznaczane za pomocą cyfry rzymskiej, która określała kwartał oraz cyfry oznaczającej rok. W latach 1980-1990 oznaczenie przybrało postać trzycyfrowego kodu, w którym dwie pierwsze cyfry oznaczały numer tygodnia w roku, a trzecia cyfra rok produkcji.Od roku 1990 do 1999 określenie daty produkcji miało także postać jak w latach osiemdziesiątych. Różniło się tylko trójkątem znajdującym się obok oznaczenia daty. Od roku 2000 oznaczenie daty produkcji jest czterocyfrowe. Pierwsze dwie cyfry oznaczają numer tygodnia w roku, a następne dwie rok produkcji. Oznaczenie przedstawione na zdjęciu poniżej określa, że opona została wyprodukowana w 29 tygodniu roku 2002.

DSST Dunlop (opona RunFlat)

Dunlop Self Supporting Technology są produkowane przez Dunlop. Dzięki wzmocnionemu bokowi opony, posiada ona właściwości umożliwiające jazdę nawet na przebitej oponie przy całkowitej utracie powietrza przez ograniczoną liczbę kilometrów i z ograniczoną prędkością (max. 80 km/h na odcinku 80 kilometrów).  

E

Profile Dunlop, stworzone specjalnie na pierwsze wyposażenie samochodów z myślą o wyeliminowaniu oporów toczenia. Opony ograniczające zużycie paliwa.

E.A.

Opona montowana na pierwsze wyposażenie przez producentów aut (np. Ford, VW).

EH2 przy alufelgach

Extended Hump (runflat approved - te felgi nadają się do opon run flat)

EMT Goodyear (opona RunFlat)

Extended Mobility Tires są produkowane przez Goodyear. Dzięki wzmocnionemu bokowi opony, posiada ona właściwości umożliwiające jazdę nawet na przebitej oponie przy całkowitej utracie powietrza przez ograniczoną liczbę kilometrów i z ograniczoną prędkością (max. 80 km/h na odcinku 80 kilometrów).  

ENVIRON

Opona z oznaczeniem informującym o ekologiczności opony, przeznaczona na rynek skandynawski.

ET przy felgach aluminiowych

ET (offset lub odsadzenie) to odległość między płaszczyzną symetrii a płaszczyzną montażową felgi (miejscem styku z piastą). Podawany w milimetrach. Jeżeli offset jest równy 0, koło znajduje się w płaszczyźnie symetrii opony. Jeżeli jest większy niż 0 oznacza to że felga, a tym samym opona, jest schowana głębiej w nadkole.

Eufori@ Pirelli (opona RunFlat)

Pirelli Eufori@ są produkowane przez Pirelli. Dzięki wzmocnionemu bokowi opony, posiada ona właściwości umożliwiające jazdę nawet na przebitej oponie przy całkowitej utracie powietrza przez ograniczoną liczbę kilometrów i z ograniczoną prądkością (max. 80 km/h na odcinku 80 kilometrów).

F

Opony oznaczone literką F są produkowane do samochodów marki Ford.

FP

FP = Flat Protected - listwa ochronna w oponie

FR (Flanken Rippe - Conti)

Opona posiada zabezpieczenie krawędzi felgi przed uszkodzeniem.

FSL / MFS

Opona posiada zabezpieczenie krawędzi felgi przed uszkodzeniem.

G

Opony oznaczone literką G są produkowane do samochodów marki Opel.

J

Opony oznaczone literką J są produkowane do samochodów marki Jaguar.

Kraj pochodzenia

Nie wszystkie opony przeznaczone np. na niemiecki rynek są produkowane w Niemczech. Dlatego opony z oznaczeniem RSA (Republika Południowej Afryki), Japan (Japonia), Brasilien są także dopuszczone do sprzedaży na niemieckim rynku.

Lenkachse

oś kierująca

LI (Load Index) - Indeks nośności

Indeks nośności (Load Index / LI) jest kodem numerycznym i oznacza maksymalną nośność opony odpowiednio do związanej z nią maksymalną dopuszczalną prędkością. Proszę pamiętać, że przy prędkości ponad 210 km/h (w tym tolerancja 9 km/h) – dotyczy opon V, W, Y i ZR - należy zmniejszać obciążenie zgodnie z normami E.R.T.R.O (The European Tyre and Rim Technical Organisation, Organizacja producentow opon i felg).

LT

Light Truck

M+S

Opony zimowe posiadają oznaczenie „M&S“lub „M+S“ (Matsch und Schnee / mood and snow). W przeciwieństwie do opon letnich jest dozwolone montowanie opon zimowych o niższym indeksie prędkości niż dopuszczalny. W takim wypadku, w zasięgu wzroku kierowcy musi być umieszczona naklejka z dopuszczalną prędkością jazdy na tej oponie zimowej. Opony całoroczne posiadają również oznaczenie M+S. Także opony do samochodów terenowych (Offroad) posiadają oznaczenie M+S, co nie oznacza że są to opony zimowe. W takim wypadku decyduje bieżnik.

M+S symbol śnieżynki

Symbol płatka śniegu jest uzupełnieniem oznaczenia M+S. Uzupełnienie to stało się konieczne, ponieważ symbol M&S nie podlega żadnej kontroli i dlatego w ostatnich latach coraz częściej można go znaleźć na oponach, które wcale nie nadają się do jazdy w warunkach zimowych.Aby temu zapobiec przemysł oponiarski porozumiał się co do standardów opon do jazdy w warunkach zimowych i oznaczył takie opony symbolem śnieżynki. W ujednoliconych testach przyczepności na śniegu opony zimowe muszą osiągnąć minimum 110% przyczepności odpowiadających im opon bez tego oznaczenia aby zakwalifikować się do symbolu śnieżynki.

M3

Opony oznaczone M3 są produkowane do samochodów marki BMW M3.

Marka

Ten produkt został stworzony przez znanego producenta, szczególnie ceniącego jakość. Dla uproszczenia nazwa marki nie jest wymieniana, ponieważ przy każdym artykule oferowane są różne markowe produkty. Artykuły zaliczane są do wyższego segmentu cenowego.

MFS

Opona posiada zabezpieczenie krawędzi felgi przed uszkodzeniem.

mit TÜV-Siegel

Opona posiada znak kontrolny TÜV na ścianie bocznej. Dotyczy tylko opon bieżnikowanych.

MO

Opony oznaczone literkami MO są produkowane do samochodów marki Mercedes.

MO Extended (opona RunFlat)

Opona o właściwościach run flat do samochodów marki Mercedes. Dzięki wzmocnionemu bokowi opony, posiada ona właściwości umożliwiające jazdę nawet na przebitej oponie przy całkowitej utracie powietrza przez ograniczoną liczbę kilometrów i z ograniczoną prędkością (max. 80 km/h na odcinku 80 kilometrów).

No LBL

opona nie posiada kolorowego napisu na boku

NO, NO1, NO2, itd.

Opony oznaczone tymi literkami są produkowane do samochodów marki Porsche.

numer EA (EAN)

europejski numer artykułu

O/E

Opona montowana na pierwsze wyposażenie przez producentów aut.

Określenia karkasu w oponach SÄMM+MÄXX(FV-KK, 1B-KK, NV-KK)

FV-KK - tylko markowy karkas, nie starszy niż 7 lat, maksymalnie 1 plaster 1B-KK - karkas markowy lub nie markowy, nie starszy niż 7 lat, maksymalnie 2 plastry NV-KK - karkas markowy lub nie markowy, nie starszy niż 9 lat, maksymalnie 3 plastry, bieżnikowany max. 2 razy Karkas markowy to: Michelin, Conti, Bridgestone, Fulda, Pirelli ab DOT02, Firestone, Goodyear, Semperit, Kumho, Hankook, Taurus. Karkas nie markowy: np. Teamstar, Sava, Triangle, Aelous itd.

OWL (Continental)

White Letters – białe litery na oponie, możliwość pomalowania

P (Passenger)

Określenie pochodzące z USA. Opona do samochodów osobowych, do jazdy po szosie.

RBL / RB / BL

Raised Black Letter - wypukłe czarne litery na boku opony

RF / Reinforced / XL

wzmocnione opony do samochodów osobowych, np. vanów lub dostawczych

RFT Bridgestone (opona RunFlat)

Run Flat Tires są produkowane przez Bridgestone. Dzięki wzmocnionemu bokowi opony, posiada ona właściwości umożliwiające jazdę nawet na przebitej oponie przy całkowitej utracie powietrza przez ograniczoną liczbę kilometrów i z ograniczoną prędkością (max. 80 km/h na odcinku 80 kilometrów).

ROF Dunlop (opona Runflat)

Run On Flat są produkowane przez Dunlop. Dzięki wzmocnionemu bokowi opony, posiada ona właściwości umożliwiające jazdę nawet na przebitej oponie przy całkowitej utracie powietrza przez ograniczoną liczbę kilometrów i z ograniczoną prędkością (max. 80 km/h na odcinku 80 kilometrów).

RPB

Rim Protection Bar – specjalny system ochrony felg firmy Yokohama; gumowa sztywna stopka na rancie felgi chroniąca ją przed uszkodzeniami powodowanymi przedmiotami znajdującymi się na nawierzchni oraz powstającymi podczas parkowania i najeżdżania na krawężnik

RSA (kraj pochodzenia)

Republik South Afrika – opony te zostały wyprodukowane w Republice Południowej Afryki

Runderneuert

opona bieżnikowana

RunFlat

Dzięki wzmocnionemu bokowi opony, posiada ona właściwości umożliwiające jazdę nawet na przebitej oponie przy całkowitej utracie powietrza przez ograniczoną liczbę kilometrów i z ograniczoną prędkością (max. 80 km/h na odcinku 80 kilometrów). Bridgestone RFT;Continental SSR; Dunlop DSST; Dunlop ROF; Goodyear EMT; Pirelli RF; Michelin ZP;

RWL / RW

raised white letter - wypukłe białe litery na boku opony

Średnica felgi

Średnica felgi odpowiada średnicy opony nałożonej na tą felgę, jest podawana w calach.

SSR Continental (RunFlat)

Self Supporting Runflat są produkowane przez Continental. Dzięki wzmocnionemu bokowi opony, posiada ona właściwości umożliwiające jazdę nawet na przebitej oponie przy całkowitej utracie powietrza przez ograniczoną liczbę kilometrów i z ograniczoną prędkością (max. 80 km/h na odcinku 80 kilometrów).

Standard

Produkt standardowej jakości. Zapewnia użytkownikowi satysfakcjonującą jakość. Zaliczany do niższego segmentu cenowego. Często są to artykuły importowane z Dalekiego Wschodu.

SUV

Sport Utility Vehicle np. Toyota Rav4, BMW X5…

SW

Single white - wąski biały pasek na zewnętrznej stronie opony

Tabela przeliczania - cale - mm

Tieflader

opona do naczep niskopodłogowych

TL

Tubeless – oznaczenie opony bezdętkowej

TT

oznaczenie opony dętkowej

TÜV-geprüft

opona sprawdzona przez TÜV Rheinland (Nadrenia); dotyczy tylko opon bieżnikowanych

Vmax

wersja dla dużych prędkości, specjalnie dla modeli tunningowych

Vorderachse

oś przednia

Wiek opony

patrz DOT

WLT

White letter - białe litery na boku opony

WW

White wall - biała zewnętrzna strona opony

WWW

White wall - biała zewnętrzna strona opony

XL

opony o podwyższonym indeksie nośności

ZP Michelin (opona RunFlat)

Michelin Zero Pressure jest produkowany przez Michelin. Dzięki wzmocnionemu bokowi opony, posiada ona właściwości umożliwiające jazdą nawet na przebitej oponie przy całkowitej utracie powietrza przez ograniczoną liczbę kilometrów i z ograniczoną prędkością (max. 80 km/h na odcinku 80 kilometrów).