Amortyzacja części

Jeszcze kilka lat temu powszechnie stosowanym zjawiskiem było potrącanie części odszkodowania tytułem amortyzacji wymienianych części pojazdu. W opinii rzecznika ubezpieczonych jest to działanie nieuprawnione. Stanowisko to wynika zarówno z ogólnych zasad kodeksu cywilnego, jak i utrwalonego orzecznictwa sądowego.

Działania zakładów ubezpieczeń w tej kwestii, w związku z likwidacją szkód z tytułu ubezpieczenia AC, są wprawdzie zgodne z zapisami OWU, jednak i tutaj ubezpieczeni sygnalizują, iż współczynniki amortyzacji w nich zapisane są, ich zdaniem, nieadekwatne do faktycznego zużycia elementów pojazdu i powinny być ustalane indywidualnie – poprzez specjalistyczne badania w każdej szkodzie.

– W przypadku ubezpieczenia AC odszkodowanie może obejmować koszty związane z amortyzacją części, jednak jest to uzależnione od wariantu ubezpieczenia AC, jaki został wybrany przez klienta